Kontrola przewodu kamerą inspekcyjną, pozwala na sprawdzenie stanu technicznego kanału oraz ilość podłączeń lokali, wykrycia przyczyny niedrożności i sprawdzenie czy jest możliwość uszczelnienia przewodu wkładami spalinowymi i wentylacyjnymi typu alufol.