Odbiory kominiarskie to nic innego jak sprawdzenie prawidłowości nowo wykonanych pionów kominowych, przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.