Nasza firma poleca swoje usługi w zakresie:
1.Rocznych przeglądów przewodów kominowych,
2.Rocznych przeglądów szczelności instalacji gazowej,
3.Czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
4.Udrożnienia przewodów kominowych,
5.Uszczelnienie przewodów kominowych,
6.Zabezpieczanie przewodów kominowych przed gniazdowaniem ptactwa,
7.Montaży wkładów kominowych,
8.Wykonywanie nowych przewodów kominowych,
9.Wydawanie opinie kominiarskich do gazowni, sanepidu i nadzoru budowlanego,
10.Odbiory kominiarskie – odbiory kominów,
11.Inspekcja kominów kamerą inspekcyjną
12.Próby szczelności przewodów kominowych,
13.Montaż nasad kominowych,
14.Montaż drzwiczek rewizyjnych,
15.Montaż kolcy ochronnych,
16.Inwentaryzacja przewodów kominowych,
17.Pomiary siły ciągów przewodów kominowych,
18.Ustalanie prawidłowości podłączeń,
19.Przeprowadzenie kontroli, konserwacja i pomiary urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej,
20.Wyszukanie przewodu i montaż kratek wentylacyjnych,
21.Remonty i ocieplenia kominów,
22.Wymiana, montaż kotłów CO CW,
23.Próby szczelności instalacji gazowej,
24.Usuwanie nieszczelności instalacji gazowej.
25.Doradztwo.