Pomiary siły ciągu wykonuje się różnego rodzaju anemometrami, w celu sprawdzenia wydajności wentylacji grawitacyjnej jak i mechanicznej.