Kontrole te wykazują wydajność wentylacji mechanicznej. Pomiary wykonywane są przy użyciu anemometrów przykładanych do kratek wentylacyjnych. Pomiary wykonuje się wentylacji nadciśnieniowej jak i podciśnieniowej. Po kontroli można wyregulować przepływ powietrza.