Wykonuje się ją w celu ustalenia przynależności przewodów do lokali. W czasie inwentaryzacji powstaje nowy rysunek kominiarski lub weryfikuje się istniejący. W czasie takiego przeglądu mierzymy długości przewodów i sprawdzamy wszystkie pod względem drożności.