Roczny przegląd wentylacji umożliwia wykrycie nieprawidłowości takie jak:

- brak drożności,

- nieprawidłowe podłączenia do kanału,

- nieprawidłowe podłączenia kotłów, podgrzewaczy wody (typu JUNKERS),

- brak wentylacji w pomieszczeniach, gdzie powinny być obowiązkowo (kuchnie, łazienki, kotłownie, WC),

- szczelność przewodów,

- nieprawidłowe wyloty przewodów ponad dachem komina,

- zły stan techniczny komina,

- siła ciągu przewodów.